Změny v sekretariátu a v podnájmech od 1. 7. 2016


Sekretariát

  1. dnem 30.6.2016 na základě žádosti o ukončení pracovního poměru končí činnost v našem tenisovém klubu dlouholetý předseda a sekretář pan Jiří Hollan. Přejeme mu hlavně hodně zdraví a množství úspěšných „fiftýnů“ při jeho oblíbeném tenisu.
  2. od 1.7.2016 na jeho místo sekretáře nastupuje Mgr. Jiřina Pohořálková.

 

Podnájmy

  1. již od 10.6.2016, oficielně od 1.7.2016 na základě uzavřené smlouvy o  podnájmu  přejímá občerstvení OSVČ         ing. Dagmar Pochmannová.
  2. a poslední změnou je skutečnost, že od 1. 7. 2016 ubytovací kapacitu přejímá rovněž OSVČ ing. Dagmar  Pochmannová na základě uzavřené podnájemní smlouvy.

 

Vyřizuje: Václav Zítko

 


Ing. Vladimír  V r c h o t a 

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

 

© LTC Poděbrady