BRIGÁDNICKÁ  ČINNOST

 

Na základě návrhů členské základny na zavedení brigádnické činnosti, po projednání ve Správní radě a schválení na Valné hromadě dne 5.3.2017 opět zavádíme institut brigádnická činnost. Za každou odpracovanou hodinu obdrží člen našeho klubu 1 kredit.

Brigádnickou činnost organizuje správce areálu Martin Lebeda, u kterého se zájemce o brigádu v předstihu přihlásí. Jmenovaný správce určí termín kdy a co dotyčný zájemce o brigádu bude dělat a spolu s brigádníkem tuto činnost po skončení zaznamená do přehledu o brigádnické činnosti včetně odpracovaných hodin.

Pracovník sekretariátu tyto odpracované hodiny následně převede na kredity a počet kreditů zaznamená týdně u příslušného člena.

 

 

V Poděbradech dne 10. 3. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

 

TJ LTC Poděbrady

tenisový klub

Ing.Vladimír Vrchota

 

© LTC Poděbrady