Interní informace č. 1 pro závodní hráče – vklady na turnajích

 

 

Vyřizuje. V.Zítko                 V Poděbradech dne 25. 5. 2015

Správní rada TJ LTC na svém květnovém zasedání rozhodla s ohledem na malou aktivitu hráčů o prázdninách i v zimním období na podporu soutěživosti a zvýšení jejich výkonnosti o úhradě vkladů hráčům na turnajích za níže uvedených  předpokladů.

  1. Základním předpokladem k úhradě vkladu je registrace za TJ LTC Poděbrady a vítězství alespoň v 1 utkání ve dvouhře na turnaji.
  2. Doba platnosti této podpory soutěživosti hráčů je od 1.6. – 30. 9. 2015 pro letní období a od 1.11.2015 – 31.3.2016 pro zimní období.
  3. Nutno každý úspěšný turnaj doplnit do příslušné tabulky (k dispozici v sekretariátu) a doložit pokladním dokladem z turnaje opatřeným razítkem a podpisem příslušného funkcionáře turnaje.
  4. U každého úspěšného turnaje bude přiložen i hrací plán turnaje ve dvouhře, z kterého bude zřejmé minimálně 1 vítězství ve dvouhře (bez scr.).
  5. Každá věková kategorie bude hráčem vyúčtována zvlášť.
  6. Při jednom vítězství ve dvouhře bude uhrazen vklad ve výši 50 %, při dvou a více vítězstvích ve dvouhře  bude vyplacen vklad v plné 100 % výši.
  7. Maximální limit finanční podpory jednotlivých hráčů úhradou vkladů na turnajích je částka 2 000,- Kč za letní období          a 3 000,- Kč za zimní období.
  8. Takto zpracované doklady budou předány sekretáři pro sport a ekonomiku V.Zítko za letní období v termínu do 30. 9. 2015, za zimní období do 31. 3. 2016.  Na později předané doklady nebude brán zřetel.

 

 

 

Příloha: Osobní list hráče

 

 

 

Ing. Vladimír   V r c h o t a   v.r.

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

tenisový klub            

 

© LTC Poděbrady