Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2016/2017

 

8.zimní halová sezóna 10.10.2016 - 2.4.2017 25 týdnů (12 + 13 týdnů)

Permanentka: 23 týdnů (11 + 12 týdnů - minus 1 týden svátky vánoční a 1 týden jarní prázidniny)

Postavení haly: 8. 10. 2015 sobota, demontáž haly: 8. 4. 2017 sobota

 

 

PERMANENTKA NA ZIMNÍ SEZÓNU část dne Kč/1 hod.
celý dvorec
polovina
čtvrtina
člen klubu LTC 9 - 13 260 5 980 2 990 1 495
člen klubu LTC 13 - 22 320 7 360 3 680 1 840
člen klubu LTC - sleva 9 - 13 240 5 520 2 760 1 380
člen klubu LTC - sleva 13 - 22 290 6 670 3 335
1 668
člen klubu LTC - mládež 13 - 22 280 6 440 3 220 1 610

JEDNOTLIVÁ HODINA část dne Kč/ 1 hod.


člen klubu - držitel permanentky 9 - 13 280

člen klubu - nemající permanentku 9 - 13 300

člen klubu - držitel permanentky 13 - 22 320

člen klubu - nemající permanentku 13 - 22 340

host 9 - 13 330

host 13 - 22 350

 

 

Termín pro objednání permanentek (kreditů) se slevou na zimní halovou sezónu, na rok 2016/2017 je stanoven nejpozději do 10.8.2016. Aby mohla být sleva akceptována, potom je nutno provést úhradu nejpozději do 31.8.2016.


Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den a hodina) se hradí na běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,jako variabilní symbol je nutno uvést datum narození (bez teček) a do textu je třeba uvést jméno a přijmení člena.
Úhradu lze také provést v hotovosti v sekretariátu klubu v úředních hodinách: čtvrtek 15 - 19 hod., pátek 17 - 20 hod.


Po 31.8.2016 budou prodávány zbývající permanentky bez slevy. Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit". K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen (objednatelk) na danou hodinu. Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 10. 10. 2016 v sekretariátu TJ LTC a to před začátkem hry, event.po dohodě s dozorem haly.


Informace o obsazenosti dvorců bude na stránkách TJ LTC v elektronickém provedení. Veškeré další informace budou rovněž na našem webu www.ltcpodebrady.cz.

 

Správce elektronické rezervace včetně objednávek:
Mgr. Jiřina Pohořálková, telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz.

 

Schváleno hlasováním Správní rady TJ LTC per rollam dne 19. 7. 2016

 

V Poděbradech dne 19.7.2016
Zpracoval: V.Zítko - ke stažení zde.

 

 

 

© LTC Poděbrady